About Us

Biz Kimiz?

Dünyada verimlilik merkezli çalışmalar yaygınlaşmakta, tüm ülkeler ve büyük kuruluşlar yüksek bütçeler kullanarak bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Enerji Verimliliği Derneği, 02/05/2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunundan sonra 2008 yılında kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Öncelikli amacı enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır.

Derneğin misyonu enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında; yerli, temiz ve en ekonomik enerji kaynağı olan enerji verimliliğinin ülkemizdeki gelişimine paydaşları ile birlikte kapsayıcı katkı sunmaktır.

Derneğin vizyonu, Dünyanın en büyük on ekonomisi olma yolunda ilerleyen ülkemizde, enerji verimliliği bilincini bütün topluma kazandırmış lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Dernek, güçlü yönetimi, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı projeler, promosyonlar ve etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı başarabilmiştir ve çalışmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 2017-2023 ‘’Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ‘’ doğrultusunda yürütmektedir.

Board of Directors

Dr. Oğuz CAN

Dr. Oğuz CAN

Genel Başkan Vekili

Biyografi >
Murat ÖZYEĞİN

Murat ÖZYEĞİN

Genel Başkan Vekili

Biyografi >
Ali İhsan SILKIM

Ali İhsan SILKIM

Genel Başkan Vekili

Biyografi >
Yaşar ARSLAN

Yaşar ARSLAN

Genel Muhasip

Biyografi >
Bülent ŞEN

Bülent ŞEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Biyografi >
Ekrem ERKUT

Ekrem ERKUT

Board Member

Biyografi >
Ahmet ERDEM

Ahmet ERDEM

Board Member

Biyografi >
Memiş KÜTÜKCÜ

Memiş KÜTÜKCÜ

Board Member

Biyografi >
Dr. İzzet ALAGÖZ

Dr. İzzet ALAGÖZ

Board Member

Biyografi >
Ömer Faruk GÜLTEKİN

Ömer Faruk GÜLTEKİN

Board Member

Biyografi >
Ece BÖRÜ

Ece BÖRÜ

Board Member

Biyografi >
Abdullah Buğrahan KARAVELİ

Abdullah Buğrahan KARAVELİ

Board Member

Biyografi >
Kasım KAHRAMAN

Kasım KAHRAMAN

Board Member

Biyografi >
Ertuğrul ŞEN

Ertuğrul ŞEN

Board Member

Biyografi >
Ömer Sami YAPICI

Ömer Sami YAPICI

Board Member

Biyografi >
Mehmet ERTÜRK

Mehmet ERTÜRK

Biyografi >

Başkanın Mesajı

Değerli dostlarım,

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve refah derecesi, kullanılan enerji kaynakları ve miktarına göre derecelendirilir. Kişi başına düşen gelir seviyesi ile kişi başına düşen enerji tüketimi arasında doğrusal ilişki vardır.

Bir ekonominin gelişebilmesi ve bu gelişmenin uzun süreli ve sürdürülebilir olması; ihtiyaç duyulan enerjinin yeterli miktarda, en az maliyetle, güvenilir bir şekilde ve çevreye en az zarar veren yöntemlerle temin edilebilmesine bağlıdır.

Ülkemizin ekonomik büyüme sürecinde artan enerji talebinin, yerli kaynaklar yerine ağırlıklı olarak dış kaynaklardan karşılanması; enerji arz güvenliği sorununun sürekli olarak gündemde kalmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması; kısa vadede enerji üretiminde yerli kaynakların daha etkin kullanılması, yenilenebilir enerji yatırımları ile kaynak çeşitliliğinin arttırılması ve en ucuz enerji kaynağı olan enerji verimliliğinin uygulanması ile olur. Enerji Verimliliği en çevreci enerji kaynağıdır. İklim değişikliklerini tetikleyen en büyük etken, enerjinin üretim ve tüketim aşamalarında atmosfere salınan sera gazlarıdır. Enerji Verimliliği politikaları ekolojik sistemin korunması noktasında da kilit rol oynamaktadır.

Kıymetli dostlar, sizlerden aldığımız destek ve güç ile çalışmalarımızı sürdürme azmi ve gayreti içindeyiz. Şahsım ve özveri ile çalışan Yönetim Kurulu üyelerim adına, bizlerden desteğini esirgemeyen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez’ e ve değerli bürokratlarımıza, Kamu ve özel sektör temsilcilerine, işbirliği içinde olduğumuz diğer sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyelerine, projelerimizde her daim yanımızda olan halkımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.

Verimli Enerji, Aydınlık Yarınlar…..

Saygılarımla

Murat KALSIN
Enerji Verimliliği Derneği
Genel Başkanı

Stratejik Plan

İçindekiler:

  • Durum tespiti
  • Referanslar
  • 'Stratejik Planlama' süresi
  • Kurumun 'Misyon Bildirimi'
  • SWOT Analizi
  • Stratejik amaç ve hedefler
  • Faaliyet & Stratejiler