İSTANBUL ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI RASİM MAZLUM, İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR İLE BERABER, NEVADA'DAN GELEN ENERJİ FİRMALARINI VE DEVLET ADAMLARINI AĞIRLADILAR

 

“20 - 21 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası ve Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şubesinin düzenlemiş olduğu arama konferansı saat 09:00-17:00 arasında Eminönü / İstanbul Ticaret Odası merkez binasında yapılacaktır.”

İstanbul Enerji Verimliliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum, İTO Başkanı İbrahim Çağlar ile beraber,Nevada’dan gelen enerji firmalarını ve devlet adamlarını ağırladılar.Nevada Eyaleti Türk Toplumu Başkanı İsmail Onat, NV Energy firmasının operasyon başkanı Dilek Samil de misafirler arasındaydı.Enerji verimliliği ve sektör ile alakalı görüşmeler yapıldı.