Hakkımızda

Dünyada verimlilik merkezli çalışmalar yaygınlaşmakta, tüm ülkeler ve büyük kuruluşlar yüksek bütçeler kullanarak bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Ülkemizde de çeşitli kurum ve kuruluşlar, enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Enerji Verimliliği Derneği bir sivil toplum örgütü olarak teşekkül edilmiştir. Öncelikli amacı enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak ve sonuçlarını kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmaktır.

Dernek, güçlü yönetimi, nitelikli teknik altyapısı ile başarılı kampanyalar, promosyonlar ve etkinlikler düzenleyerek toplum üzerinde enerji verimliliği konusunda kısa zamanda farkındalık oluşturmayı başarabilmiştir.

Enerji Verimliliği Derneği, bundan sonraki hedeflerini gerçekleştirebilmek için yönetimini ve yapısını güçlendirmiş, ülkemizin en önemli sanayici, işadamı ve bürokratları dernek yönetiminde yer almıştır.

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu

İbrahim ÇAĞLAR Genel Başkan
Ali KİBAR Genel Başkan Vekili
Adnan Ersoy ULUBAŞ Genel Başkan Vekili
Şafak MÜDERRİSGİL Genel Başkan Vekili
Ali Rıza ARSLAN Genel Muhasip
Ali Y. KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Emir EREN Yönetim Kurulu Üyesi
Ferit ŞAHENK Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat TOSYALI Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi
Mükremin ÇEPNİ Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Neslihan YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz SATICI Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Cihad VARDAN Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Selahattin ÇİMEN Yönetim Kurulu Üyesi
Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

TÜZÜK

Enerji Verimliliği Derneği 2013 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2013 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2014 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2014 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2015 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2015 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2016 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2016 Yılı Mali Tablo
Enerji Verimliliği Derneği 2017 Yılı Bilanço
Enerji Verimliliği Derneği 2017 Yılı Mali Tablo