‘’ Binalarda Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtımının Enerji  Verimliliğine Katkısı’’ konulu seminer düzenlendi.

Enerji Verimliliği Derneği Bartın Şubesi, Pelenkoğlu Nakliyat San.Tic.Ltd Şti, KNAUF ve Bartın TSO işbirliğinde "Binalarda Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtımının Enerji Verimliliğine Katkısı" konulu bir panel düzenlendi. Panelde binalardaki ısı yalıtımlarının önemi ve yönetmeliklerle ilgili Knauf Mantolama İç Anadolu Kuzey Bölge Satış Yöneticisi Faruk Özdemir tarafından bilgilendirme yapıldı. Panelin açılışında konuşan Enerji Verimliliği Derneği Bartın Şube Başkanı Mehmet Kemik, "Enerji verimliliği; enerjinin üretiminden iletimine, tüketiminden atık aşamalarına kadar geçen süreçteki etkinlik çalışmalarının tümünü kapsar."

 

Tasarruf maliyeti düşürmektir

Herkes tarafından kabul edilen bir gerçek vardır ki buda en az maliyetli enerji, verimli kullanım sonucu tasarruf edilen enerjidir. Enerji tasarrufu ile kısa ve orta dönemde ülkelerin enerji teminiyle ilgili sorunlarının çözümüne küçümsenmeyecek katkı sağlanabilmektedir. Kaynakları hızla tükenmekte olan dünyamızda, kullanılan enerji miktarının hızla artması ve buna bağlı olarak ekosistem dengesinin bozulması sadece çevreyi koruma konusunda değil, aynı zamanda enerji kullanımı üzerinde de yeni yaklaşımların oluşmasına neden olmuştur.

 

Sanayi enerjide lider

Yeşil binalar, yeşil enerji ve sürdürülebilir çevre ve kaynak kullanımı gibi terimler yukarıda belirtilen süreçlerin sonuçları olarak hem uygulama hem de yasal düzenlemelerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle enerji verimliliği konusu, yaşanan enerji krizleri ve sera gazı salınımlarının yarattığı iklim değişikliği gerçeği ile birleşince, öncelikle ABD'de Avrupa'da ve sonrasında küresel ölçekte mal ve hizmet alımlarındaki karar verme süreçlerinde önemli bir etken olmaya başlamış ve aynı ölçüde yasal düzenlemelerde de yer bulmaya başlamıştır. Tasarruf oranı yılda 7 milyar dolar Tüketimin sektöre göre dağılımına bakıldığında sanayinin birinci sırada yüzde 39 olduğu görülmektedir.

 

7 milyar dolar tasarruf yapılabilir.

İkinci olarak binalar yüzde 30 gelmektedir ki aslında sanayi ile oldukça yakın tüketim miktarına sahiptir. Ulaşımda bu oran yüzde 21, tarımda yüzde 5, enerji dışı tüketim payı da yüzde 5'tir. Tüketimin yüzde 30'u binalar tarafından yapılırken, özellikle binaların enerji performansı ile bağlantılı yapılacak düzenlemeler ile bu tüketimin yüzde 50'ye varan oranlarda tasarrufa çevrilebileceği görülmektedir. Türkiye'deki bina sayısının yaklaşık 8,5 milyon olduğunu, bunun da yüzde 86'sının konut olduğu göz önüne alınırsa, bahsedilen tasarruf oranın maddi karşılığı yılda 7 milyar dolardır.

 

Ekonomiye katkı sağlıyor

Bu tasarruf çevre korumasına ve sürdürülebilir kalkınmaya olduğu kadar, ülke ekonomisine yapacağı katkıda değer miktarda olacaktır. Bu kazanımları elde edebilmek için, binalarda enerji tasarrufunun iyileştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bugün yapılmakta olan çalışmaların temelini oluşturan bir çalışma 2000 yılında çıkartılan TS 825 Isı Yalıtım Standarda dır. Bu standart ile yeni yapılacak yapılarda enerji performansının, ısı yalıtımı açısından iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Tasarruf önem arz ediyor

2007 yılında çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile daha geniş bir çerçeveyle " enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yüklerin azaltılması ve çevreyi koruması hedeflenmiştir. Kullandığımız enerjinin yüzde 70'ini dışarıdan aldığımız düşünülürse enerji tasarrufunun önemi daha da iyi anlamış ve bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum.

 

Katkınıza ihtiyacımız var

Genel merkezi İstanbul'da olan Enerji Verimliliği Derneği Bakanlığımız STK ve iş adamlarımızın katkılarıyla kurulmuş olup iller bazında şubeleşmeye geçmiştir. Enerji çocuk, enerji hanım, enerji sanayi, enerji ulaşım projeleri ile tüm illerde etkinliklerimiz devam etmektedir. İlimizde de enerji çocuk ve enerji sanayi gerçekleştirdik. Derneğimize olan ilginin ve desteğin artması için sizlerin desteğinize ve katkınıza ihtiyacımız vardır."

 

Dünya sürekli değişiyor

Bartın ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cihat Çakır ise şöyle konuştu: "Öncelikli olarak şehrin büyümesi, hatta Türkiye'nin inşaat sektöründeki gücü ortada. Bugünde burada hep birlikte bunu hissedebiliyoruz. Bu anlamda binaların verimliliği ve enerji konusundaki tasarruf yönünde yapılacak olan çalışmalar hepimizin ilgini çekiyor. Zira dünyada sürekli bir gelişme var. Teknoloji ile birlikte binalardaki yapılarında, kimyasalların da, uygulamalarının da değiştiğini görüyoruz. Bu konuda bugün biraz daha bilgi sahibi olacağız.

 

Eğitimlerimiz devam ediyor

Enerji Verimliliği Derneği 'nin Bartın'da yapmış olduğu etkinlikler gerçekten toplumsal bilinci artması açısından çok önemli ve değerli. Bizde oda olarak bu tür çalışmalara büyük destek veriyoruz. Zaten odamız bünyesinde mesleki eğitim ve mesleki belgelendirme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 40 tane tehlikeli mesleki grupta mesleki eğitimlerimiz de bir taraftan sürmektedir. Bununla ilgili özellikle inşaat sektöründe çalışan taşeron ve alt taşeron olmak üzere tüm gruplarda mesleki derecelendirmelerinin yapıyoruz. Yine girişimcilik kurtlarımız var. Meslekteki destekler konusunda da yine eğitimlerimiz var. Bunları sürekli gündemde tutarak tüm sanayicilerimizin bilgilendirmelerini devam ettiriyoruz. İnşallah bugünkü programında uygulama ve yeniliklerde katkı sağlayacağını umuyorum." Panel daha sonra Knauf Mantolama İç Anadolu Kuzey Bölge Satış Yöneticisi Faruk Özdemir tarafından yapılan sunum ve akabinde verilen ikram ile sona erdi.