Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) yapıldı.

 
 
ULUSLARARASI AKDENİZ ENERJİ KONFERANSI  İSTANBUL TİCARET ODASI’NDA  (İTO) YAPILDI
 
 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen ve Enerji Verimliliği Derneğinin de desteklediği Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı  Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşti.
 
Konferansda konuşma yapan  Enerji Bakanı Taner Yıldız, enerjinin artık başka stratejilerin işbirliğine göre yapıldığını belirterek, "Enerji, adeta rakibe göre oyun planlarının hazırlandığı bir sektör haline geldi. Petrol ve doğalgaz yeraltındayken, savaşın yer üstündeyken de bir barışın gerekçesi olarak kullanıldığı bir alan haline geldi" dedi. Türkiye'nin bunlar karşısında ne pahasına olursa olsun enerjiyi bir barışın gerekçesi olarak kullanmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "Yalnızca AB'nin doğalgazdaki arz güvenliğiyle alakalı değil, bütün komşularıyla da gerek arz güvenliğinin gerekse bütüncül bakış açısının oluşturulmaya çalışıldığı bir enerji politikası ve stratejisi haline gelecektir" diye konuştu.
 
Türkiye ve dünyada enerji sektöründe yaşanan son gelişmeler ile Akdeniz'in ekonomik geleceğinin  tartışıldığı konferansta Akdeniz Enerji Sektörüne Küresel Bakış, Akdeniz’in Enerji  Geleceği, Enerji Sektörüne Yön Veren Teknolojiler ve Enerji Verimliliği Politikaları, Akdeniz Enerji Sektörü  Yatırım İmkanları, İşbirliği Alanları ve Sürüdürülebilirlik konu başlıklı oturumlar gerçekleşti.