Enerji Verimliliği Derneği’nden Geleceğin Mucitlerine Destek…

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ'NDEN GELECEĞİN MUCİTLERİNE DESTEK

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile organize ettiği Enerji Verimliliği Derneği’nin sponsorluk desteği verdiği 5. BİLTRONİK Yarışması, 3. Ar-Ge Proje Pazarı'nın ödül töreni T.C Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımlarıyla yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "8 ünitelik 2 nükleer santralden sonra mutlaka yerli nükleer santrali yapabileceğimiz bir noktayı yakalamalıyız" dedi.

Bakan Yıldız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD), enerji teknolojileri alanında gelişmeyi ve başarıyı teşvik etmek amacıyla bu yıl 5.'sini Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği BİLTRONİK Proje Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Üniversite ile sanayi işbirliğinin güçlendiği bir yapı meydana getirdiklerini ifade eden Yıldız, 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) mütenasip olarak Ar-Ge projelerine ayıracakları payın yaklaşık 60 milyar dolar civarına olduğu bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Japonya ile ikinci nükleer güç santrali anlaşmasına değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Bir binek otomotiv 10 bin 100 parçadan oluşuyor ama nükleer güç santralleri 515 bin parçadan oluşuyor. Ben Sayın Başbakanımızın bize koyduğu hedefi üniversite hocalarımızla, o paydaşla beraber ortaya koymak zorundayız diye düşünüyorum. 8 ünitelik 2 nükleer santralden sonra mutlaka yerli nükleer santrali yapabileceğimiz veya 3. ülkelerle beraber yine Türk mühendislerinin operatörlüğünde yapabileceğimiz bir noktayı yakalamalıyız.

İlk anda çok uçuk gibi görünüyor ama Türkiye birçok hedefini bu şekilde yakaladı. Güney Kore yaklaşık 2 bin mühendisini eğittikten sonra 20-22 yıl içerisinde bu hedefi yakaladı. Bizlerin de 8 üniteden sonra bunu başarabilecek durumda olduğumuz, sanayimizin buna göre yöneleceği kanaatindeyim.

Bir mühendis olarak 5. BİLTRONİK Proje Yarışması'nın ödül töreninde bulunmaktan heyecan duyduğunu, buradaki projelerin büyüyen Türkiye'nin ümidi olacağına inandığını ifade eden Yıldız, yarışmayı düzenleyen MÜSİAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile yarışmaya katkı sunan sponsorlara teşekkür etti. Bakan Yıldız, genç mucitlere verdiği destek nedeniyle Enerji Verimliliği Derneği adına Genel Başkan Vekili Adnan Ulubaş’a bir plaket verdi.

5. BİLTRONİK Proje Yarışması'nda projeler "Akademisyenler-Öğrenciler" ve "Girişimciler-İşletmeciler" olmak üzere iki kategoride yarıştı.

"Akademisyenler-Öğrenciler" kategorisinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Seda Köksal Yeğin, "Yenilenebilir Temiz Enerji Kaynağı Yakıt Pilinin Yerli Olarak Geliştirilmesi" projesiyle birinci; Özyeğin Üniversitesi'nden Şahin Çağlayan "Modüler Akıllı Şebeke Platformu" projesiyle ikinci; Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Uzunoğlu da "Enerji Verimliliğini Artırmak ve Karbon Emisyonunu Azaltmak Amacıyla Akıllı Şebeke Altyapısına Uygun Bir Akıllı Evin Geliştirilmesi" projesiyle üçüncü oldu.

"Girişimciler-İşletmeciler" kategorisinde ise NANODEV'den Selim Sülek "Fotovoltaik Hücreler İçin Güneş Konsantratörü" projesiyle birinci; Elektromed'den Sertaç Kolıkısaoğlu, "Enerji Hatları Üzerinden Uzaktan Yönetimli Elektronik Elektrik Sayacı" projesiyle ikinci; İSBAK'tan Hakan Çelik de "Akıllı Park-Bahçe Aydınlatma Yönetim Sistemi (PARKİST)" projesiyle üçüncü oldu.

Her iki kategorinin de birincileri 30 bin lira, ikincileri 20 bin lira, üçüncüleri de 10 bin lira ödül kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Genç mucitlere verdiği destek nedeniyle Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Adnan Ulubaş’a bir plaket verdi.