Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Tarafından Düzenlenen “Yeşil Ekonomiler” Konferansı Sona Erdi

 

MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA) TARAFINDAN DÜZENLENEN “YEŞİL EKONOMİLER” KONFERANSI SONA ERDİ

 
Konya-Karaman Bölgesinde, enerji verimliliği konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak için amacıyla Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından düzenlenen Yeşil Ekonomiler Konferansı sona erdi.
 
İki gün süren konferansın sonuç bildirgesinde, bölgede enerji verimliliği konusunda yapılacak tüm çalışmalarda ortak hareket etme çağrısı yapılırken, Türkiyede bir ilki teşkil edecek uluslararası bir organizasyona Konya olarak ev sahipliği yapma kararı alındı.
 
Konferansın sonuç bildirgesinde, Konya Valiliğinin himayesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı ile Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER)'in katkıları ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ortaklığı ile geleneksel ''Dünya Çocukları Yeşil Gelecek Zirvesi'' düzenlenmesi hedefi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu organizasyon ile bölgenin ve enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmaların uluslararası gündeme taşınması hedefleniyor.
 
 
Mevlana Kalkınma Ajansı Yeşil Ekonomi Konferansı Sonuç Bildirgesi
 
Gerek küresel ölçekte gerekse ulusal gündemimizde enerji konusu sıkça yer almaktadır. Ülkemizde ulusal bir politika dokümanı olarak hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planında da üzerinde sıklıkla durulan enerji verimliği konusunda bir çok hedef belirlenmiş durumdadır. Bu hedefler arasında yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında;
 
. Birincil enerji yoğunluğunun, 2015 yılında 2008 yılına göre % 10 oranında azaltılması,
 
. enerji verimliliği uygulamaları için verilen teşvik miktarını 2015 yılına kadar % 100 artırılması
 
. 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıplarının % 8’e indirilmesi,
 
. sanayi sektöründe enerji kullanımından (elektrik enerjisi payı dahil) kaynaklanan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması ve kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar % 10 ve 2023 yılına kadar % 20 azaltılması gibi önemli kararlar yer almaktadır.
 
Bu bağlamda Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından TR52 bölgesinde enerji verimliği ve yenilebilir enerji konularında özellikle özel sektör paydaşları üzerinde bir farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Ekonomiler " konferansı sonunda aşağıdaki hususların üzerinde birlikte çalışması kararlaştırılmıştır:
 
. Enerji verimliliği küresel bir konudur ve tüm ülkeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve her bir ferd yeşil bir dünyanın oluşması için görev almalı,
 
. Özel sektör yenilebilir enerjisinin önemini anlamalı ve yenilenebilir enerji konulu çalışmalara yatırım yaparak uzun vadeli planlar geliştirmeli,
 
. Özel sektör sadece kar amaçlı olmamalı, yeşil felsefeyi benimsemeli ve uygulamalarında enerji verimliliğini sağlayan binalar ve ekipmanlar kullanmalı,
 
. Gençler yeşil ekonomi olarak adlandırılan sosyal ve ekonomik hayatta yer almalı. Yeşil ekonomi sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de yer almalı ve yeni geliştirilen teknolojiler doğa dostu çözümler geliştirmeli,
 
. Sivil toplum yeşil teknolojileri günlük hayatında kullanmalı ve her bir birey gelecek nesillere yeşil felsefeyle yetiştirilmeli,
 
. Sivil toplum kuruluşları çevresel konuları gündeme getirmeli, araştırmalar yapmalı ve geniş katılımlı konferanslar yayınlar çıkararak medya çalışması ve lobi faaliyetleri yapmalı. Yaygın eğitim sivil toplum kuruluşlarının gençlere yenilenebilir enerjinin önemini göstermesinde bir araç olarak kullanmalı,
 
. Üniversiteler ve ilgili kurumlar yeşil uygulamalarla ve çevrenin korunmasına yönelik bölümler açmalı ve eğitim olanakları sağlamalı. Üniversiteler ve ilgili kurumlar gençlerin katılıp uzmanlar ve liderlerle buluşup bilgi alabilecekleri yeni uygulamaları takip edebilecekleri ve fikirlerini paylaşabilecekleri seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemeli,
 
. Enerji kaynaklarının ve bu kaynaklardan elde edilen enerjinin, etkin ve verimli kullanılmasına yönelik işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanmalı
 
. Kalkınma Ajanslarınca, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teknolojiler ile enerji verimliliği konularına mali ve teknik desteklerin devam etmesi sağlanmalı,
 
. Bölgemizde Üniversite, Sanayi ve STK'larının bir araya gelerek Ar-Ge ve üretim bazlı sektörel projeleri teşvik edilmeli,
 
. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ulusal ve uluslar arası tanıtımı ve lansmanı sağlanmalı,
 
. Türkiye adına ilk olan uluslararası bir çalışmanın düğmesine basarak, Konya Valiliğimizin himayesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ'nin katkılarıyla, UNIDO ortaklığı ile düzenleyeceğimiz geleneksel "Dünya Çocukları Yeşil Gelecek Zirvesi" düzenleyecektir. Bu çalışmayla bölgemiz ile birlikte enerji verimliliği konusu uluslar arası gündeme taşınmalı,
 
. İşletmelerimizin finansta ve işletmecilik alanında enerji verimliliği odaklı çalışmaları desteklenmeli ve önleri açılmalı,
 
. Daha yeşil bir dünyayı nesillerimize taşımak bilincinin sürekli canlı tutulması sağlanmalıdır.
 
 
 
Kamoyuna saygıyla duyurulur.
 
7 Aralık 2011
 
Konya