Enerji Verimliliği Derneği Isparta Şubesi Enerji Çocuk ve Enerji Hanım Projelerinin Ardından “Enerji Verimli Sanayi Projesi” İçin Ispartalı Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından desteklenen Enerji Verimli Sanayi Projesi’ eğitim toplantısı Enerji Verimliliği Derneği Isparta Şube’si tarafından Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi’nde  gerçekleştirildi.

 

Enerji Verimliliği Derneği tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde hayata geçirilen ve işletmelerin, enerji verimliliğini sağlayacak uygun projelerin ortaya konulması için,  enerji etütlerinin yapılması, enerji tasarrufu açısından enerji verimliliğinin değerlendirilmesi, enerji tasarruf odaklarının belirlenmesi amacını taşıyan “Enerji Verimli Sanayi” Projesi kapsamındaki toplantıda, Enerji Verimliliği Derneği Isparta Şube Başkanı Alaattğn Erkoç yaptığı açılış konuşmasında  “Enerji Verimliliği Derneği olarak; ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya dolaşarak enerji verimliliği konusunda toplum bilincini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.  Bu toplumsal bilincin her kesimde oluşabilmesi için ise farklı farklı projelere imza atıyoruz. Türkiye’ye ve hanelerimize ekonomik bir değer katmak için bir takım kurduk. Adı “Enerji Takımı. Enerji Takımı ile Türkiye’de enerji verimliliği konusunda ev içi tüketiminden sanayiye; sanayiden ulaşıma her alanda tasarrufun önemini hatırlatmaya çalışıyoruz.Böylelikle, 2023 yılına kadar 150 milyar lira kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.”dedi.

 

Enerji Verimli Sanayi Projesi ile kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliği içerisinde on yılda ülke ekonomisine 65 milyar TL değerinde enerji tasarrufu sağlanması ve işletmelerin faturalarının yüzde 30 azaltılmasının  hedeflendiğini belirten Erkoç,  2002 yılında 129 milyar kWh olan elektrik enerjisi tüketimimiz, 2015 yılında 263 milyar 828 milyon kilovatsaate ulaşmış durumda.  Enerji verimliliğinin alternatif bir enerji kaynağı olduğu gerçeği  hepimizin gündeminde olmalı Türkiye artık; daha az enerji ile daha çok ekonomik fayda elde etmek, enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak zorunda. Proje kapsamında yapacağımız çalışmalarda işletmelerin; projelerini ortaya koymalarını, etütlerini yapmalarını, enerji verimliliğini değerlendirmelerini ve bunun için uygulamaya geçmelerini istiyoruz.dedi.