Enerji Verimliliği Derneği Avrupa’da Türkiye’yi Temsil Edecek

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

 

Türkiye’de enerji verimliliği bilincini yaymak amacıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Enerji Verimliliği Derneği, uluslararası platformda kendisi ile aynı ana misyonları taşıyan Enerji Verimli Ekonomi için Avrupa Konseyi (ECEEE)’nin üyesi oldu.

 

Enerjinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için farkındalık oluşturmak, ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak amacıyla faaliyete başlayan Enerji Verimliliği Derneği, aynı zamanda elde ettiği sonuçları kamu kuruluşları ve vatandaşlar ile paylaşarak verimliliği arttırmayı hedefliyor. Yurt içinde evlerde enerjiyi verimli kullanmayı teşvik etmek amacıyla başlatılan “Enerji Hanım” projesini il il gezerek başarıyla sürdüren dernek, verimliliği ülke geneline yaymak için birbiri ardına projeleri hayata geçirecek. Kar amacı gütmeyen derneğin yönetiminde ise Türk iş dünyasının önde gelen isimleri ve bürokratları da görev alıyor.

Dünya ile Entegre Olacak

Enerji Verimliliği Derneği’nin Türkiye’yi temsil eden tek üye olduğu Enerji Verimli Ekonomi için Avrupa Konseyi (ECEEE); 1993 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleri işbirliğiyle Stokholm’de kuruldu. Konseyin başlıca görevleri arasında; enerjinin verimli kullanılmasını yaygınlaştırmak için, toplumlarda enerji verimliliğini anlamayı ve uygulamaları teşvik etmek, doğanın korunmasını ve ekonomik gelişmeyi ilerletmek yer alıyor. Başkanlığını Danimarka’dan Peter Bach’in üstlendiği konsey; enerji verimliliği ve yenilenebilirliği konusunda hükümet kuruluşlarıyla işbirliği içinde proje üretme ve danışma görevlerini yürütüyor. Türkiye’nin üyelikle birlikte enerji verimliliği konusunda dünya ile entegre çalışmalar yapma imkanı sağlaması yanında, Türkiye yapılan çalışmaların da diğer üye ülkeler ile paylaşılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.