Enerji Verimliliği Derneği’nden Uluslararası Açılım

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DERNEĞİ'NDEN ULUSLARARASI AÇILIM

 

Artık işçilikte verimlilik değil, kaynak kullanımında verimlilik esas alınacak

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihad Vardan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nün (UNIDO) ortak toplantısında derneğin etkinliklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nün (UNIDO) ortaklaşa oluşturduğu “Yeşil Endüstri Platformu Danışma Kurulu”nda Türkiye’yi Enerji Verimliliği Derneği temsil etti.

Paris’te 3-4 Nisan’da gerçekleştirilen “Yeşil Endüstri Platformu Danışma Kurulu” toplantısına katılan Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihad Vardan, Türkiye’deki enerji verimliliği çalışmalarını anlattı.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Genel Direktörü Kandeh Yumkella ile birlikte Danışma Kurulu’nun açılışını yapan Ömer Cihad Vardan, buradaki konuşmasında Enerji Verimliliği Derneği’nin çalışmaları üzerinde durdu. Toplantıya üye ülkelerin çevre bakanları, ilgili oda başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde, “Yeşil Endüstri Platformu” kuruldu.

Toplantılar kapsamında düzenlenen panelde de, “sanayide işçilikteki verimliliğinin değil kaynakların verimli kullanılmasının esas olması gerektiği” vurgulandı.

Özellikle, yeşil endüstriye geçerek yeni iş alanlarının oluşturulması, tabana ve özellikle yoksul kesime yayılması noktasında çalışmalar yapılması konuları ele alındı.