Derneğimizin Desteklediği Yeşil İş Konferansı 18-19 Ekim 2012'de İstanbul'da Gerçekleştirilecek

 

DERNEĞİMİZİN DESTEKLEDİĞİ YEŞİL İŞ  KONFERANSI 18-19 EKİM 2012'DE İSTANBULDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 

Derneğimiz de desteklediği Yeşil İş 2012 Konferansı, dünyanın sürdürülebilirlik gündemine İstanbul’dan yön verecek 
 
 
Konferans 18-19 Ekim tarihlerinde Swissotelde gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir iş dünyasında; karar vericileri, endüstri ve sektör temsilcilerini, yenilenebilir enerji yatırımcılarını, finans kuruluşlarını, yöneticileri, tedarikçileri, tasarımcıları, pazarlama uzmanlarını, teknik uzmanları, uygulayıcıları, devlet kuruluşlarını, karbon tedarikçilerini, danışmanları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir platform olan Yeşil İş-Green Business Konferansı 2012 kapsamında, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen tüm yeniliklerin, uygulamaların, projelerin, ürünlerin, yasal düzenlemelerin, standartların, teşviklerin, mali ve mali olmayan risklerin ve fırsatların katılımcılarla paylaşılması hedefleniyor
 
Sürdürülebilir geleceği hedefleyen bir iş dünyası modeli yaratma amacıyla düzenlenen Yeşil İş-Green Business Konferansı 2012, ‘’Karbon Nötr Konferans’’ olarak organize edilecek. Konferans süresince ortaya çıkan CO2 emisyonları hesaplanarak konferansın karbon ayakizi silinecek.
 
 Konferansa ait detaylı bilgiye http://www.yesiliskonferansi.com adresinden ulaşılabiliyor.
 
 
Bilgi için: Sezen Savaşgören  (212) 272 93 13